تجلیل بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) از اساتید دانشگاه به مناسبت هفته معلم

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه