وبینار اصول حقوقی تنظیم قراردادها و معاملات

 

انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
وبینار اصول حقوقی تنظیم قراردادها و معاملات
با تدریس جناب آقای محمد مرتضی پور
کارشناس ارشد حقوق و دارنده رتبه7 آزمون وکالت کانون وکلا در استان خراسان بزرگ و رتبه72 آزمون قضاوت در کشور و با 14 سال فعالیت حقوقی
زمان برگزاری: چهارشنبه 1399/12/27 ساعت 20:30
لینک ورود به وبینار: https://bbb.buqaen.ac.ir/b/uva-44d-4uh

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه