اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان

شوراي صنفي – رفاهي به منظور ايجاد بستر مناسب براي تقويت زمينه هاي مشاركت، همفكري، تصميم سازي، برنامه ريزي و همكاري دانشجويان در امور صنفي و حفظ و پيگيري حقوق و حريم دانشجويي مي باشد، كه با قرار گرفتن در آن موجب رشد و پويايي جامعه دانشگاهي خواهد شد .لذا از كليه دانشجويان علاقه مند به فعاليت در شوراي صنفي رفاهي دانشگاه، دعوت مي شود به منظور تكميل فرم ثبت نام تا تاريخ 1398/02/29 به كارشناس دانشجويي دانشگاه (جناب آقاي مهندس سنگي) مراجعه نمايند.

شرايط ثبت نام:

1-گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان كارشناسي

2- نداشتن حكم قطعي محكوميت در شوراي انضباطي

3- دارا بودن حداقل معدل كل 13 براي دانشجويان مقطع كارشناسي

4- مشروط نبودن در نيمسال قبل و يا نداشتن دو نيمسال مشروطي آموزشي غيرمتوالي

5- عدم عضويت در شوراي مركزي تشكل هاي دانشجويي دانشگاه

6- مدت باقيمانده از دوران تحصيل با احتساب نيمسال جاري، كمتر از دو نيمسال نباشد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه