راه اندازی سامانه USSD دانشگاه

  سامانه USSD دانشگاه با پيش شماره

*6655 (ستاره 6655) و پس از آن * و بعد  شماره دانشگاه (31006000) و در انتها هم علامت مربع

در جهت افزايش تنوع خدمات فناوري اطلاعات در اختيار اساتيد و دانشجويان قرار گرفته است در اين سامانه ابتدا ثبت نام كرده، مشخصات پنل پوياي خود را ثبت مي كنيد و بعد از آن مي توانيد از امكانات فراهم شده استفاده كنيد. در حال حاضر برنامه روزانه دانشجو شامل ساعت و كلاس درس  در اين سامانه گنجانده شده است كه به تدريج به گزينه هاي موجود در آن افزوده خواهد شد. امکاناتی مانند رزرو غذا و شارژ حساب پویا در حال آماده شدن است.

ضمنا استفاده از این سامانه، هیچ گونه هزینه ای برای شما نخواهد داشت. کافی است که شماره فوق را در مخاطبین گوشی ذخیره کنید و با ورود به دانشگاه، به سرعت و بدون نیاز به اینترنت و کوچکترین هزینه ای، برنامه درسی خود را مشاهده نمایید، غذا رزرو کنید و ....

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه