در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها صورت گرفت؛ نشست روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي قاينات

به گزارش روابط عمومی داشگاه، دکتر سید احسان شکیب سرپرست جدید دانشگاه بزرگمهر قائنات که در مراسم معارفه خود به تاثیرگذاری دانشگاه در مسائل مختلف شهرستان و منطقه اشاره نمود و آن را از جمله ماموریت های مهم دانشگاه خواند، در اولین دیدار رسمی خود با رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات که روز شنبه 99/04/16 در محل دفتر ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد، خواهان تشکیل شورای روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قائنات و تشکیل مستمر جلسات این شورا با هدف هم افزایی به منظور رشد و توسعه آموزش عالی شهرستان و ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها در برابر شهرستان و منطقه شد.
به دنبال طرح این موضوع، اولین نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قائنات چهارشنبه 18 تیرماه 99 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات برگزار شد که در آن دکتر شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات اين نشست را حلقه مفقوده جامعه دانشگاهي شهرستان عنوان کرد و بنا به شرايط موجود تعامل هرچه بيشتر مراكز آموزش عالي براي توسعه و رفع موانع و مشكلات مشترك دانشگاه ها را ضروري خواند.
هم افزایی جامعه دانشگاهيان شهرستان در بهره گیری از ظرفيت هاي علمي و تخصصي  يكديگر، ورود جامعه دانشگاهي به رفع موانع پیش رو توسعه شهرستان، برنامه ريزي براي برگزاری جلسات مشترك فرهنگي، همايش ها و ...، انتشار نشريه مشترك در حوزه آموزش عالي شهرستان، استمرار برگزاری جلسات شورا و پیگیری جدی مصوبات و ... از دیگر مباحث مطرح در این نشست بود که از سوی دیگر روسا و مسئولین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قائنات طرح شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه