کارگاه آموزشی تبدیل کسب و کارهای سنتی به اینترنتی

شامگاه سه شنبه1398/09/26،به همت انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات، کارگاه آموزشی تبدیل کسب و کارهای سنتی به اینترنتی با حضور مهندس وحید حاجی آبادی در محل سلف اساتید دانشگاه برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه