فراخوان جذب نیروی امریه پژوهش یار- فراخوان اسفندماه

دانشگاه بزرگمهر قائنات با هدف بکارگیری نیروهای متخصص با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا جهت بهره مندی از خدمات آنان در امور پژوهشی و کار در آزمایشگاه ها، از مشمولان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

براساس این فراخوان مشمولانی که مایل به گذراندن دوره سربازی خود در قالب نیروی پژوهش یار امریه را دارند ، با داشتن برگه اعزام به خدمت با تاریخ 1 اسفند ماه سال جاری از تاریخ 1 تا 17 آذرماه نسبت به ثبت نام در سایت امریه وزارت علوم به نشانی amriye.msrt.ir اقدام نمایند.

نتایج اولیه این ثبت نام جهت تایید یا رد درخواست در تاریخ 26 آذرماه مشخص خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه