کارگاه آموزشی طراحی استاندارد صفحات اسلاید برگزار گردید

به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه آموزشی طراحی استاندارد صفحات اسلاید روز چهارشنبه 27 آذرماه برگزار گردید. در این کارگاه دانشجویان با اصول استاندارد طراحی صفحات اسلاید و ارائه خوب آشنا گردیدند.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه