برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کانون حامیان محیط زیست

ظهر امروز دوشنبه 1398/02/30، مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی کانون تازه تاسیس حامیان محیط زیست در حسینیه شهدای مدافع حرم برگزار گردید. در ابتدا مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خصوص چگونگی تاسیس و برنامه های آتی این کانون سخنانی ایراد نمودند و سپس انتخابات تعیین اعضای شورای مرکزی و همچنین اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی برگزار گردید که دانشجویان حسن لطیفی، محمد جواد شهرکی، مریم احمدی، مریم نبیلی و امیر حسین وزیری به عنوان اعضای شورای مرکزی و دانشجویان عرفان صفری و نادر استوار به عنوان هیات رئیسه مجمع عمومی انتخاب گردیدند.

شایان ذکر است در جلسه اعضای شورای مرکزی که در بعد از ظهر امروز برگزار شد آقایان محمد جواد شهرکی و حسین لطیفی به عنوان دبیر و نائب دبیر این کانون انتخاب گردیدند.  

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه