آموزش الکترونیک

این سامانه جهت هرچه بهتر شدن ارتباط بین دانشجو و اساتید محترم راه اندازی شد.

در سامانه آموزش الکترونیک امکانات زیر وجود دارد

  • تعریف تکلیف و تعیین زمان تحویل
  • تصحیح و ثبت نمره برای تکالیف ارسال شده دانشجویان
  • امکان به اشتراک قرار دادن فایل های مربوط به درس
  • امکان برگزاری آزمون الکترونیکی
  • امکان ایجاد تالار گفتگو برای هر درس
  • و ...

این سامانه از moodle3.2.1 قدرت گرفته است

این سامانه با آدرس elearn.buqaen.ac.ir قابل دسترس می باشد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه