اعلام برندگان مسابقه هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر

احتراما به استحضار دانشجویان میرساند با عنایت به برگزاری مسابقه پرسش و پاسخ به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر وهمچنین ضمن تقدیر و سپاس از دانشجویان شرکت کرده در این مسابقه،نتایج پس از بررسی به شرح ذیل اعلام میگردد.

1- سرکار خانم  سحر مالدار       نفر اول

2-  سرکار خانم فاطمه رحمانی        نفر دوم

3- سرکار خانم زهرا عجمی        نفر سوم

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه