دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

مزایده( اجاره) نانوایی

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ه‍.ش. نویسنده:

دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد نسبت به تجهیز و راه اندازی نانوایی دانشگاه در فضایی با زیربنای حدود 40 متر مربع در محل دانشگاه اقدام نموده و از طریق مزایده به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند، واگذار کند. لذا مقتضی است ضمن مطالعه دقیق شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را  با لحاظ جمیع جوانب، مطابق موارد زیر اعلام و تا پایان وقت اداری 24/04/1397 همراه با مدارک و سوابق احتمالی به مدیریت امور دانشجویی تحویل نمائید.

متقاضیان محترم ضمن ارائه قیمت پیشنهادی میتوانندبا مراجعه به دانشگاه از مکان در نظر گرفته بازدید نمایند.

دانلود اسناد مزایده نانوایی

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.