برگزاری دروس تربیت بدنی 1 و ورزش 1 ارائه شده در نیمسال دوم 1398

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال گذشته (نیمسال دوم 1398) درس تربیت بدنی 1 یا ورزش 1 داشته اند می رساند، با توجه به عدم برگزاری این دروس در نیمسال یاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدینوسیله دروس مذکور در نیمسال جاری به شیوه الکترونیکی در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه برگزارمی شود زمان برگزاری این دروس به شرح جدول ذیل خواهد بود. شایان ذکر است حضور تمامی دانشجویانی که این درس را اخذ کرده اند در کلاس الزامی می باشد.

 

ردیف شماره درس گروه درس عنوان درس نام استاد روز برگزاری ساعت برگزاری
1 34107 1 تربیت بدنی 1 محمد شاهین سه شنبه 16-18
2 34107 2 تربیت بدنی 1 حسین یعقوبی جمعه 10-12
3 34107 3 تربیت بدنی 1 مسعود مهاجر دوشنبه 16-18
4 34107 4 تربیت بدنی 1 الهه سبزیان پنج شنبه 8-10
5 34107 5 تربیت بدنی 1 الهه سبزیان پنج شنبه 8-10
6 34107 6 تربیت بدنی 1 فریبا سنجری مقدم سه شنبه 16-18
7 34227 1 ورزش 1 مسعود مهاجر جمعه 16-18
8 34227 2 ورزش 1 حسین یعقوبی جمعه 12-14
9 34227 3 ورزش 1 محمد شاهین چهارشنبه 16-18
10 34227 4 ورزش 1 حسین یعقوبی جمعه 12-14
11 34227 5 ورزش 1 فریبا سنجری مقدم پنج شنبه 18-20
12 34227 6 ورزش 1 آرزو بلوچی پنج شنبه 16-18
13 34227 7 ورزش 1 آرزو بلوچی پنج شنبه 16-18

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه