وب سایت دانشگاه

وب سایت دانشگاه که پیاده سازی و طراحی آن توسط واحدفناوری اطلاعات دانشگاه انجام شده است قدرت گرفته از مدیریت محتوای است که توسط این واحد طراحی و پیاده سازی شده است. باتوجه به نیاز واحدهای مختلف دانشگاه به دانشگاه صفحات اختصاصی و دسترسی به آن صفحات، لذا پیاده سازی سایت جدید دانشگاه آغاز و در حال حاضر در اختیاز واحد های مختلف قرار گرفته است تا هر واحد بتواند به دلخواه بخش خود را ویرایش و بروز کند.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه