تئاتر هچل

 

تئاتر هچل
19 و 20 بهمن ماه 1398- ساعت 18
مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی
مبلغ بلیت: 15 هزار تومان
(5 هزار تومان ویژه دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات)
نحوه تهیه بلیت: مراجعه به کارشناس فرهنگی دانشگاه
به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است. 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه