اعلام زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال 1398

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال 1398دانشگاه بزرگمهر قائنات به اطلاع میرساند ثبت نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام خواهد شد:

مرحله اول : ثبت نام الکترونیکی

مرحله دوم : تحویل مدارک

تاریخ ، نحوه و راهنمای ثبت نام اینترنتی و حضوری و سایر موارد متعاقبا از طریق همین سایت به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه