نحوه اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعیه های سایر دانشگاهها

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه اطلاعیه ها و فراخوان های رسیده از سایر دانشگاهها، منجمله (استعداد درخشان، برگزاری ترم تابستان، نقل وانتقالات و ...) در سایت دانشگاه جهت استفاده عموم دانشجویان درج و قابل مشاهده می باشد.

مسیر دسترسی به اطلاعیه های سایر دانشگاه ها در سایت دانشگاه :

معاونت آموزشی و پژوهشی - مدیریت امور آموزشی - مدیریت آموزشی - اطلاعیه های سایر دانشگاه ها

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه