دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

نشست صمیمی معاونت، مدیران و کارشناسان حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی با دانشجویان برگزار گردید

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ه‍.ش. نویسنده:

معاونت، مدیران و کارشناسان حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی عصر روز گذشته 96/12/13 در نشستی صمیمی با دانشجویان دانشگاه به استقبال نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در حوزه های دانشجوئی و فرهنگی رفتند.
در ابتدای این نشست که برای اولین بار به این شکل در دانشگاه صورت می پذیرفت، یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به تبیین اهداف آن پرداخت و افزود: این نشست بنا به دستور معاونت دانشجوئی و فرهنگی به منظور طرح و بررسی صریح و بی پروای انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات دانشجویان در حوزه های دانشجوئی و فرهنگی در فضایی دانشگاهی و مبتنی بر اخلاق آکادمیک تشکیل شده است.
وام های اضطراری، برنامه های ورزش همگانی و قهرمانی، موضوعات مربوط به تغذیه و سلف سرویس، خوابگاه های دانشجوئی، ایاب و ذهاب، جشن دانش آموختگی، انتخابات دانشجوئی، تور کویرنوردی و گل گشت های هفتگی و ... از مهمترین موضوعات مطرح در این جلسه از سوی دانشجویان بود که از سوی مسئولین حاضر در جلسه مورد بررسی و اعلام نظر واقع شد.
دکتر کهن ترابی سرپرست حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی نیز در این نشست ضمن پاسخگوئی به سوالات مطرح، نشست حاضر را فتح بابی جهت طرح صریح انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات دانشجویان به عملکرد حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی خواند و از ایشان خواست چه در قالب نشست های این چنینی که به طور فصلی از این پس برگزار خواهد شد و یا با مراجعه حضوری به کارشناسان حوزه در سایر ایام سال تحصیلی نسبت به طرح دغدغه های خود اقدام و در صورت دم اقناع از پاسخ کارشناسان با مراجعه به مدیران حوزه و نهایتا معاونت به پاسخ مدنظر دست یابند.

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.