اعزام دانشجویان منتخب دانشگاه بزرگمهر قائنات به بیست و چهارمین مرحله المپیاد دانشجویی کشور

مرحله مقدماتی المپیاد علمی دانشجویی قطب 3 در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور 476 نفر داوطلب از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان، در 22 رشته امتحانی در روزهای پنجشنبه و جمعه، 12و 13 اردیبهشت ماه 1398 برگزار گردید. تعدادی از دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات که در این المپیاد شرکت کرده بودند به رقابت با سایر شرکت کنندگان پرداختند.

این آزمون در روزهای پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه صبح و عصر و روز جمعه 13 اردیبهشت ماه صبح در محل دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه