تغییر در توزیع غذای وعده شام سه شنبه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند باتوجه به برگزاری جشن روز دانشجو سه شنبه مورخ 97/09/20 در محل سالن های غذاخوری ، غذای های وعده شام روز سه شنبه از ساعت 17:30 تا 19 بصورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف توزیع خواهد شد.لذا دانشجویان محترم تا قبل ساعت 19 نسبت به دریافت غذا اقدام نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه