آیین دانش آموختگی دانشجویان ورودی 95دانشکده علوم انسانی

شامگاه سه شنبه 1398/09/19، آیین دانش آموختگی بیش از هشتاد و پنج نفر از دانشجویان ورودی 1395دانشکده علوم انسانی دانشگاه بزرگمهر قائنات در باغ تالار پیانو برگزار گردید.
 این آیین که با حضور هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشکده علوم انسانی و خانواده دانش آموختگان نیز همراه بود با اجرای بخش های متنوعی از قبیل پخش کلیپ های دانش آموختگان، اهدای تندیس دانش آموختگی، موسیقی زنده و ... برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه