اطلاعیه تشکیل برخی از دروس ترم تابستان 96

با سلام

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دروس

انقلاب اسلامی ایران

دانش خانواده و جمعیت

اندیشه اسلامی 2

اخلاق اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

فیزیک پایه 2

ریاضی مهندسی

با حد نصاب 7 نفر تشکیل خواهد شد. لذا دانشجویان محترم نسبت به پرداخت شهریه دروس هر چه سریعتر اقدام نمایند. در غیر این صورت دروس فوق تشکیل نخواهد شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه