برگزاری هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1398در دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال 1398صبح امروز همزمان با سراسر کشور با رقابت 853 داوطلب در آزمون آموزش و پرورش آغاز شد.

قبل از شروع آزمون دکتر محمد حسین شفیعی میم رئیس دانشگاه و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و حجت الاسلام رحمانی امام جمعه قاین از حوزه اصلی آزمون بازدید کردند.

هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور امسال با رقابت 1234 داوطلب از سطح شهرستان قاینات و زیرکوه در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه 30 آبان در دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌شود.

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه