نشست مجازی نقد و بررسی کتاب درآمدی بر اخلاق و حقوق

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می نماید:
نشست مجازی نقد و بررسی کتاب درآمدی بر اخلاق و حقوق
با حضور دکتر حسین وکیل زاده ثانی و خانم الناز اکبری مطلق
و مترجم کتاب دکتر میثم کهن ترابی
 
چهارشنبه1399/08/28 ساعت 20
پخش زنده از اینستاگرام دانشگاه buqaen@

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه