اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 98-1397

 

اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 98 - 1397

جهت دریافت اطلاعیه اینجا را کلیک نمایید

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه