اطلاعيه مهم امتحانات(حضور غياب امتحانات، استفاده از ماشين حساب و خارج كردن سوالات و پاسخنامه)

با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات، از دانشجویان محترم خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایند:

1-  درب حوزه امتحاني رأس ساعت برگزاري امتحان (8، 11 و 14) بسته خواهد شد و دانشجويان داراي تأخير، "پس از 20 دقيقه" اجازه حضور در جلسه امتحان را خواهند داشت.

2- حضور و غياب دانشجويان در جلسه امتحان فقط از طريق كارت ورود به جلسه و كارت دانشجويي انجام مي گيرد.

- دانشجويان مي توانند جهت دريافت كارت ورود به جلسه (از چهارشنبه 10 خرداد ماه) به سيستم پويا دانشگاه مراجعه نمايند.

3-  استفاده از ماشين حساب با "مجوز استاد درس" بلامانع مي باشد، در غير اين صورت تخلف محسوب خواهد شد.

- لازم به ذكر است "همراه داشتن تلفن همراه" (حتي براي استفاده از بخش ماشين حساب و يا ساعت آن) در جلسه امتحان، تحت هر شرايطي ممنوع بوده و از مصاديق "تقلب" محسوب شده و در صورت مشاهده با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

 4- "امضاء ليستهاي حضور و غياب توسط دانشجو" قبل از اتمام امتحان و خروج از سالن "الزامي" است؛ در غير اين صورت دانشجو غايب محسوب شده و برگه امتحاني وي تصحيح نخواهد شد.

5-  خارج كردن برگه سوالات و پاسخنامه از جلسات امتحاني ممنوع بوده و در صورت مشاهده، فرد متخلف به كميته انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه