اطلاعیه راهنمای ثبت نام ویژه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته 1396

راهنمای ثبت نام ویژه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته 1396 دانشگاه بزرگمهر قائنات منتشر شد.

برای دریافت راهنما کلیک کنید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه