عدم برگزاری کلاس‌های حضوری تا پایان هفته آینده

قابل توجه دانشجویان گرامی؛


به منظور کاهش مخاطرات انتشار ویروس کرونا به اطلاع می رساند کلاس‌های حضوری تا پایان هفته آینده برگزار نخواهد شد. و تقویم آموزش جدید دانشگاه متعاقبا اعلام می گردد.


لازم به ذکراست فعالیت واحدهای اداری و اعضای محترم هیات علمی برقرار است.

روابط عمومی دانشگاه

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه