اعزام کاروان راهیان نور دانشجویان دختر شهرستان قاینات

صبح روز جمعه 1397/12/10، کاروان راهیان نور دانشجویان دختر دانشگاه بزرگمهر قائنات به همراه کاروان دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت قاین، با بدرقه ریاست دانشگاه، مدیر حراست، حجت الاسلام اذانی و جمعی از مسئولین شهرستان، از محل دانشگاه بزرگمهر قائنات عازم بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس شدند. 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه