یک شب فوتبالی در دانشگاه

شنبه شب مورخ 1397/08/19، به همت جمعی از دانشجویان( سوپر مارکت دانشگاه ) بازی تیم پرسپولیس و کاشیما در محوطه دانشگاه پخش گردید که با استقبال دانشجویان همراه بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه