برنامه زمانی حذف و اضافه نیم سال اول 98-1397

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند حذف و اضافه نیمسال اول 98-1397 از تاریخ 2 الی 4 مهرماه امکان پذیر خواهد بود

جهت دریافت اطلاعیه اینجا را کلیک نمایید

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه