چاپ مقاله هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات در مجله معتبر بین‌المللی

مقاله دکتر مجید عبدالرزاق نژاد عضو هيات علمي دانشکده مهندسی، با عنوان " A New Hybridization of DBSCAN and Fuzzy Earthworm Optimization Algorithm for Data Cube Clustering" در  نشريه  " Soft Computing" با  اعتبار " JCR-Q2" و با ضريب تاثیر  3.643مورد پذيرش قرار گرفت.
تجمع داده ها از پایگاه های داده مختلف بر روی یک انبار داده باعث به وجود آمدن داده های چند بعدی مانند داده های مکعبی می شود که در مقایسه با داده های سه بعدی دارای چالش های بیشتری می باشد. در این مقاله یک تکنیک پردازشی جدید بر اساس الگوریتم های بهینه سازی DBSCAN و fuzzy earthworm برای پردازش اینگونه داده ها ارائه شده است.

مديريت پژوهشي و روابط عمومی دانشگاه بزرگمهر قائنات اين موفقيت را به پژوهشگران اين مقاله و خانواده دانشگاه بزرگمهر قائنات تبريك عرض نموده، از خداوند متعال موفقيت روز افزون اين عزيزان را مسئلت مي نمايد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه