ساعت توزیع غذا در سالن های غذاخوری

قابل توجه دانشجویان گرامی

ساعت توزیع غذا در سالن های غذاخوری بصورت ذیل خواهد بود

صبحانه:  7  تا 8

نهار:   11:30 تا 14

شام:  17:30 تا 20

لازم به ذکر است غیر از ساعت های اعلام شده به هیچ عنوان غذا توزیع نخواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه