دستگاه توربین گازی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بزرگمهر قائنات نصب و راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دستگاه توربین گازی مدل STI3001 Two Shaft Gas Turbine در تاریخ 1400/04/26در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بزرگمهر قائنات نصب و راه اندازی شد.
این دستگاه با استفاده از بروزترین قطعات موجود ساخته شده، که برای امور آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی از دقت بسیار بالایی برخوردار است.