دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

ثبت اطلاعات خانه های دانشجویی

تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۹۷ ه‍.ش. نویسنده:


نظر به رایزنی های صورت گرفته فی مابین دانشگاه بزرگمهر قائنات و فرماندهی محترم انتظامی شهرستان در راستای توجه ویژه به امنیت منازل دانشجوئی سطح شهر(اعم از دختران و پسران)، شایسته است یک نفر از دانشجویان محترم ساکن در هریک از منازل دانشجوئی سطح شهر به نمایندگی با مراجعه به سامانه پویا/فرهنگی و اجتماعی/فرم ها نسبت به ثبت مشخصات خود و دیگر ساکنین منزل و همچنین نشانی دقیق منزل، حداکثر تا تاریخ دوشنبه 20 اسفندماه1397 اقدام نماید.

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.