نکاتی راجع به گزارش کارآموزی و فرم نمره

 

نکاتی راجع به گزارش کارآموزی و فرم نمره

 

  • حداكثر مهلت تحويل گزارش كارآموزي 17 شهريور مي باشد.
  • گزارش كارآموزي به همراه  فرم نمره كه توسط محل كارآموزي تكميل و مهر و امضا شده است مي بايست تا 17 شهريور ماه به استاد مربوطه و همچنين به كارشناس گروه‌هاي مهندسي  ايميل شود و يا حضورا تحويل گردد. فرم نمره سرپرست كارآموزي، در صورت ارسال از طريق ايميل، تا قبل از حذف و اضافه به صورت حضوري جهت درج در پرونده كارآموزي دانشجو، بايد به كارشناس گروه تحويل گردد. خود گزارش كارآموزي نياز به پرينت شدن، ندارد.
  • ايميل گروه هاي مهندسي از قرار زير مي باشد :

com.buqaen@gmail.com
mech.eng.bozorgmehr@gmail.com
civil.bozorgmehr@gmail.com

  •   فرم نمره در سايت دانشگاه، قسمت معاونت پژوهشي، منوي دفتر ارتباط با صنعت وجود دارد.
  • . خواهشمند است طبق دستورالعمل تهيه گزارش كارآموزي كه در سايت دانشگاه قابل دسترسي است، گزارش خود را آماده و آن را همراه با صفحه نمره سرپرست كارآموزي ، براي استاد درس ارسال فرماييد. چنانچه گزارش مورد تاييد استاد مربوطه بود، گزارش خود را جهت بايگاني به ايميل گروه به همراه اطلاعات كامل خود و محل كارآموزي ارسال و فرم نمره را پس از شروع ترم و تا قبل از حذف و اضافه به كارشناس دانشكده تحويل دهيد.نمره كارآموزي توسط اساتيد پس از بررسي گزارش در پورتال ثبت خواهد شد. شايان ذكر است گزارش كارآموزي بايد حتما شامل آشنايي با شركت يا مكان كارآموزي ، مسايلي كه در ابتداي كار بايد فراگرفت و مسايلي كه به صورت عملي در دوره كارآموزي آموخته ايد ، باشد. 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه