برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور سركار خانم دكتر فتاح

جلسه پرسش و پاسخ با حضور سركار خانم دكتر فتاح متخصص زنان در محل نماز خانه خوابگاه خواهران(قائم ) برگزار گرديد. دانشجويان حاضر در جلسه سوالات و مشكلات خود را مطرح نمودند و راهنمايي و مشاوره لازم انجام شد

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه