دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

چاپ مقاله دکتر احمدی عضوهیات علمی گروه جغرافیا

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ه‍.ش. نویسنده: میثم کهن ترابی

 چاپ مقاله مدلسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگفرش بیابان (مطالعه موردی :دشت های بردسیرکرمان)،  درمجله علمی پژوهشی 

مشخصات مقاله

نویسنده: عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

مشخصات مجله: مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دانشگاه اصفهان

سال انتشار:1393

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.