برگزاری مراسم معرفی و تکریم اساتید نمونه دانشگاه

مراسم معرفی و تکریم اساتید برتر دانشگاه برگزار شد

 

مراسم  بزرگداشت  مقام معلم و معرفی اساتید نمونه آموزشی دانشگاه  با حضور دکتر شفیعی میم رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و پژوهشی، معاون دانشجویی و فرهنگی و اعضای شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم دکتر شیخی مدیر امور آموزشی دانشگاه، ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم، به معیارهای انتخاب اساتید برتر هیأت علمی و مدعو اشاره داشتند. و آقای دکتر مهدی بقراطی عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی مکانیک به عنوان استاد برتر دانشگاه، آقای دکتر مهدی مودودی ارخودی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا به عنوان استاد برتر دانشکده علوم انسانی و سرکار خانم الناز اکبری مطلق به عنوان استاد برتر مدعو معرفی شدند. و در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از معرفی شدگان تقدیر شد.

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه