آگهی مزایده عمومی انتشارات،سوپر مارکت ،کافی شاپ منتشر گردید

آگهی مزایده عمومی(انتشارات،سوپر مارکت،کافی شاپ)

دانشگاه بزرگمهر قاینات در نظر دارد مکان های  ذیل را از طریق برگزاری مزایده به پیمانکاران واجد شرایط (حسن اخلاقی،سابقه کار ومشتری مداری) بصورت قرارداد 9 ماهه به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.لذا  از کلیه متقاضیان دعوت می نماید  با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس www.buqaen.ac.ir  و اسناد مربوط به هر مزایده را دریافت نموده و حداکثر تا روز  17 مردادماه سال جاری به دانشگاه به آدرس انتهای خیابان بزرگمهر-سازمان مرکزی(معاونت دانشجویی-اداره تغذیه) یا انتظامات ورودی دانشگاه  تحویل دهند.

نکته: زمان اعلام نتایج هفته اول شهریورماه از طریق سایت دانشگاه خواهد بود.

نکته2: هزینه شرکت در هر مزایده مبلغ 200.000 ریال می باشد که نزد بانک ملی به شناسه پرداخت 374095680123101000000000013008 و فیش واریزی همراه مدارک به این دانشگاه ارسال گردد.مبلغ فوق قابل استرداد نخواهد بود.

نکته3: پاکت های ارسالی بایستی مهرموم یا پلمب شده ارسال گردد.

 

  1. انتشارات و کتاب فروشی         دانلود فرم های مربوطه
  2. کافی شاپ                         دانلود فرم های مربوطه
  3. سوپر مارکت                      دانلود فرم های مربوطه
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه