اطلاعیه درخصوص پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی بهمن ماه 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات

ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در مرحله تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی ( کارشناسی ناپیوسته ) بهمن ماه سال 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات

به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شركت در مرحله پذيرش دانشجودر آزمون کاردانی به کارشناسی بهمن ماه سال 1399 در دانشگاه بزرگمهر قائنات مي‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي کارشناسی ناپیوسته به صورت اينترنتي از روز پنجشنبه 99/10/11 آغاز و تا روز شنبه 99/10/20 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور -  www.sanjesh.org - ادامه خواهد داشت. 

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته دارای پذیرش این دانشگاه در این مرحله :

لذا متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو در آزمون کاردانی به کارشناسی بهمن ماه سال 99 در روزهاي فوق به درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته به روش اينترنتي، اقدام نمايند.

 

متقاضي‌ شركت‌ در پذيرش دانشجو دراین مرحله می بایست هر یک از اقدام های زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:

  1. مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.
  2. دریافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و مطالعه آن.
  3. تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی براساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
  4. ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رساني سازمان در زمان مقرر (99/10/11 لغايت 99/10/20).

 

 

با تشکر - مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه