نحوه ارسال درخواست های دانشجویی در سامانه پویا توسط دانشجویان

نحوه ارسال درخواست های دانشجویی در سامانه پویا توسط دانشجویان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند باتوجه به شيوع ويروس كرونا و لزوم انجام درخواست هاي دانشجويي به صورت غيرحضوري و با عنایت به اینکه ثبت و بررسی کلیه درخواست های دانشجویی در مجموعه آموزش دانشگاه نظیر حذف ترم، حذف تکدرس، معرفی به استاد و ... سامانه ­ای شده است، لازم است دانشجویان مطابق راهنما درخواست های خود را در سامانه فرم ثبت نمایند.

نکته: بدلیل اینکه ثبت و بررسی درخواست در سامانه فرم محدود به زمان می باشد و در بازه زمانی خاصی فعال خواهد بود. لذا ضروری است جهت پیشگیری از بروز مشکلات بعدی، دانشجویان درخواست های خود را در اسرع وقت ارسال نمایند.

 

دانلود راهنمای نحوه ثبت و ارسال درخواستهای دانشجویان

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه