دیدار سرپرست دانشگاه با نماینده قائنات و زیرکوه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید احسان شکیب، سرپرست دانشگاه با حضور در دفتر سلمان اسحاقی، نماینده مردم شریف قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با ایشان دیدار کرد.

در این دیدار دکتر شکیب، گزارشی از فعالیت های دانشگاه در زمینه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و همچنین برنامه های آتی دانشگاه در زمینه های افزایش رشته های، پیگیری وضعیت نیروی انسانی و پیگیری پروژه های عمرانی ارائه نمود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه