دیدار دکتر شکیب با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ظهر امروزدکتر شکیب، رئیس دانشگاه به همراه سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه د رمجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی با دکتر پور عیسی رئیس سازمان دیدار و گفتگو کردند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه