تخفیف فروش کتب انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات

به اطلاع دانشجویان، اساتید و دوست‌داران کتاب میرساند کلیه کتاب های انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات تا پایان سال 1400 با 50% تخفیف در فروشگاه اینترنتی  دانشگاه به آدرس pub.buqaen.ac.ir عرضه می گردد. علاوه بر تخفیف 50درصدی قیمت پشت جلد، ارسال کتاب ها نیز رایگان خواهد بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه