کوهپیمایی کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

کوهپیمایی کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات و قرائت زیارت پرفیض عاشورا
سه شنبه۲۵شهریور۹۹
قلعه کوه قاین(محل زندگی فیلسوف برجسته خواجه نصیرالدین توسی)

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه