راهنمای ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد ترم تابستان 97 دانشگاه بزرگمهر قاینات

 

با توجه به شروع ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد ترم تابستان 97 دانشگاه بزرگمهر قاینات از تاریخ 1397/04/04 لغایت 1397/04/15 متقاضیان می توانند با استفاده از راهنما نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جهت دریافت راهنمای ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد اینجا را کلیک کنید. 

نکته 1 : انتخاب واحد زمانی مورد تایید اداره آموزش دانشگاه می باشد که دانشجویان شهریه ترم تابستان را پرداخت کرده باشند

نکته 2 : دانشجویان دانشگاه بزرگمهر که درس کارآموزی و پروژه دارند جهت انتخاب واحد از سیستم پویا اقدام نمایند در ضمن انتخاب واحد سایر دروس ارائه شده از سامانه ترم تابستان خواهد بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه