تغییر تاریخ امتحانات نیمسال دوم 98-1397 (پایان ترم)

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

باتوجه به جابجایی آزمون کارشناسی ارشد 1398 توسط سازمان سنجش آموزش کشور و تداخل با امتحانات پایان ترم دانشگاه، شورای آموزشی دانشگاه اقدام به تغییر تاریخ امتحانات 22 الی 25 خردادماه به شرح ذیل نموده است

98/03/22 منتقل به 98/04/01

98/03/23 منتقل به 98/04/02

98/03/25 منتقل به 98/04/04

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه