اولین جلسه کارگاه آموزشی هلال احمر

اولین جلسه کارگاه آموزشی هلال احمر

شنبه شب مورخ 1398/08/11، اولین جلسه کارگاه آموزشی هلال احمر با حضور مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات و جناب آقای اکبری مسئول جوانان و همراهان ایشان از جمعیت هلال احمر شهرستان قاینات در محل نمازخانه سرای دانشجویی قائم آل محمد(ص) برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه