تاریخ امتحانات نیمسال دوم 99-98

تاریخ جدید امتحانات نیمسال دوم 99-98

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند باتوجه به شرایط نیمسال جاری و جابجایی تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98 مطابق مصوبه هیئت رئیسه و شورای آموزشی دانشگاه، بدینوسیله تاریخ برگزاری امتحانات به شرح ذیل اعلام می گردد.

شایان ذکر است دانشجویان می توانند از سامانه پویا برنامه امتحانی خود را مشاهده و دریافت نمایند.

 

ردیف روز امتحان ایام هفته تاریخ امتحان
1 اول شنبه 1399/03/31
2 دوم یکشنبه 1399/04/01
3 سوم دوشنبه 1399/04/02
4 چهارم سه شنبه 1399/04/03
5 پنجم چهارشنبه 1399/04/04
6 ششم پنج شنبه 1399/04/05
7 هفتم شنبه 1399/04/07
8 هشتم یکشنبه 1399/04/08
9 نهم دوشنبه 1399/04/09
10 دهم سه شنبه 1399/04/10
11 یازدهم چهارشنبه 1399/04/11
12 دوازدهم پنج شنبه 1399/04/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه